Thời khóa biểu lớp CDTY17-01(Khóa 2017-2020)

0

Lịch học lớp Cao đẳng Thú Y Khóa 2017– 2020.

 

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường update theo tuần, sinh viên cần thường xuyên vào website để theo dõi lịch học. Những thay đổi đột xuất trong lịch học nhà trường sẽ post trên nhóm FaceBook của trường tại địa chỉ: