Thời khóa biểu lớp CDTY18-01(Khóa 2018 -2021)

0

Lịch học lớp Cao đẳng Thú Y Khóa 2018– 2021.

– 9h00 sáng ngày 8/8/2018 sinh viên tập trung lại Phòng C303 để làm thủ tục nhận lớp, nhận lịch học và học quy chế.

Môn: Pháp Luật – Phòng: 303 Nhà C

Thời Gian học: 13/08/2018 – 24/08/2018 Sáng thứ 2,4,6 ( 7h30-11h30)

Môn : Kỷ Năng Giao Tiếp – Phòng: 303 Nhà C

Thời Gian học: 14/08/2018 – 30/08/2018 Sáng thứ 3,5 ( 7h30-11h30)

Môn: Tin Học Căn Bản – Phòng: 303 Nhà C ( Lý Thuyết  )

Thời Gian học: 27/08/2018 – 31/08/2018 Sáng thứ 2,4,6 ( 7h30-11h30)

Môn: Tin Học Căn Bản – Phòng: 514 Lê Quang Định, P1, Gò Vấp ( Thực Hành  )

Thời Gian học: 04/09/2018 – 11/09/2018 Sáng thứ 2,3,4,5,6 ( 7h30-11h30) ( 13h00)

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường update theo tuần, sinh viên cần thường xuyên vào website để theo dõi lịch học. Những thay đổi đột xuất trong lịch học nhà trường sẽ post trên nhóm FaceBook của trường tại địa chỉ: