Lịch thi và dạng thức kỳ thi THPT Quốc Gia 2019

0

Chỉ còn đúng 1 tháng nữa, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi THPT 2019. Hãy cùng kiểm tra lại một lần nữa thời gian thi các môn để có kế hoạch ôn thi và đảm bảo sức khoẻ ổn định trước khi bước vào kỳ thi quyết định này.

Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27/6/2019.

  1. Lịch thi cụ thể như sau:

   + Ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

   + Hai bài thi tổ hợp gồm:

        ** Khoa học tự nhiên (Vật lý, Sinh học, Hóa học)

        ** Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; Lịch sử, Địa lý với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

  1. Để xét tốt công nhận tốt nghiệp THPT:

+  Thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài gồm 3 bài thi độc lập và 1 bài thi tổ hợp trong hai bài thi tổ hợp.

+  Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên sẽ phải dự thi ba bài thi gồm 2 bài thi độc lập (Toán, Ngữ Văn) và chọn 1 trong hai bài thi tổ hợp.

  1. Dạng bài thi:

       •  Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là thi trắc nghiệm).

       •  Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận

  1. Kết quả thi                                                                                                                                                                                  Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 14/7.

           Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ được công bố chậm nhất ngày 18/7.

           Trước 9/8, các Sở Giáo dục phải gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ Giáo dục.